Zemāk izklāstītie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) regulē līgumattiecības starp visiem interneta vietnes www.copypro.lv izvēlnes E-CopyPro (turpmāk tekstā- E-CopyPro) lietotājiem (turpmāk tekstā- Lietotāji) un pakalpojumu sniedzēju SIA „Copy Pro”, reģistrācijas Nr. 40003606994, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja Nr. LV40003606994 juridiskā adrese- Raiņa bulvāris 17-605, Rīga, LV-1050 (turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzējs).

Pirms sākt vietnes izmantošanu, Lietotājs apstiprina, ka ir izlasījis vietnes E-CopyPro Lietošanas Noteikumus. Noteikumi kļūst saistoši ikvienam Lietotājam, kurš apstiprina Lietošanas Noteikumu nosacījumus un to ietvaros Lietotājs apņemas lietot vietni saskaņā ar šiem Noteikumiem.

Lietošanas Noteikumi var tikt papildināti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Aktuālā Noteikumu versija vienmēr būs pieejama www.copypro.lv.

1. Pakalpojums
Lietotājam, kurš iepazinies ar vietnes E-CopyPro lietošanas noteikumiem, tiek piešķirta iespēja veikt digitālās drukas un iesiešanas pasūtījumu un augšupielādēt pasūtījumam paredzēto PDF failu.
Pakalpojuma sniedzējs nodrošina Lietotāja izveidotā pasūtījuma digitālo druku un iesiešanu, izmantojot Pakalpojuma sniedzēja materiālus (balts 80 gr papīrs, iesiešanai paredzētie vāki, spirāle), kuru specifikācija pieejama vietnē pie attiecīgā pakalpojuma apraksta.

2. Pakalpojumu izmantošana
Ikvienam ir jāiepazīstas ar E-CopyPro vietnes Lietošanas noteikumiem, kas nodrošina piekļuvi E-CopyPro pakalpojumiem. Lietotājam ir jāsniedz patiesa un skaidra informācija.

Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par E-CopyPro Lietotāja kontā ievietoto bilžu, teksta un grafisko materiālu saturu, izcelsmi, to autortiesībām un iespējamiem intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, tamdēļ par to atbildību uzņemas vienīgi Lietotājs pats.

Lietotājs nodrošina, ka augšupielādētās bildes, teksta materiāls atbilst spēkā esošajai likumdošanai īpaši saistībā ar pornogrāfiju, vardarbību, pedofiliju un intelektuālā īpašuma tiesībām.

Lietotājs apņemas segt jebkurus zaudējumus, ieskaitot soda naudas, kas varētu rasties jebkurām personām E-CopyPro Lietotājam lejupielādējot un publicējot bildes, teksta materiālus, neievērojot šo Noteikumu nosacījumus, spēkā esošo likumdošanu vai veicot jebkādas citas nelegālas aktivitātes, izmantojot savu E-CopyPro kontu, par kuru Lietotājs ir atbildīgs.

Pakalpojumu sniedzējs patur tiesības ziņot par jebkuru minēto likumu un noteikumu pārkāpšanu, atteikties no digitālo bilžu, teksta vai grafiska materiāla publicēšanas, nemotivējot savu atteikumu, kā arī slēgt Lietotāja kontu, izdzēšot tā saturu.

3. Kā veikt pasūtījumu
Pasūtījums tiek veikts E-CopyPro vietnē pēc iepazīšanās ar vietnes Lietošanas noteikumiem.

Lietotājs pasūtījumu var veikt arī personīgi, ierodoties Pakalpojuma sniedzēja telpās- Raiņa bulvārī 17, Rīgā, aizpildot Pasūtījuma formu.

Lietotājs augšupielādē savus teksta materiālus, bildes, sekojot norādēm un ieteikumiem, un veic pasūtījuma apmaksu E-CopyPro vietnē.

Jautājums par pasūtījumu? Raksti! Vai izmanto jebkuru kontaktinformāciju vietnes sadāļā Kontakti.

4. Izpildes termiņi
Pasūtījuma E-CopyPro vietnē izpilde tiek uzsākta uzreiz pēc maksājuma apstiprinājuma saņemšanas, bet ne ilgāk kā 3 darba dienu laikā (neskaitot piegādes termiņu).

5. Privātums
Lietotāja personīgie dati, kuri tapuši zināmi Lietotāja reģistrācijas rezultātā ir nepieciešami, lai nodrošinātu pasūtījuma izpildes gaitu, pasūtījuma piegādi, sagatavotu norēķinu dokumentus, tādēļ Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības izmantot un apstrādāt Lietotāja personīgo informāciju.

Lietotāja sniegtie personīgie dati tiks izmantoti Pakalpojums sniedzēja datu bāzes izveidei, lai Lietotājam nosūtītu pasūtījumu, lai informētu par pasūtījuma norises gaitu un iespējamajām problēmām, lai informētu par SIA „Copy Pro” pakalpojumiem un aktualitātēm.

Akceptējot Lietošanas Noteikumus, Lietotājs piekrīt saņemt informāciju par E-CopyPro aktualitātēm. Lietotājs var izvēlēties pārtraukt šādas informācijas saņemšanu jebkurā laikā, uzklikšķinot uz e-pastā norādīto saiti turpmāk nesūtīt.

Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Lietotāja personīgo datu privātumu un aizsardzību, neizpaust un nenodot to tālāk.

6. Intelektuālais īpašums
Ar šo noteikumu apstiprināšanu, Lietotājs paziņo, ka, iesūtot E-CopyPro vietnei paša izvēlētus teksta, grafiskos materiālus, bildes tiek ievērotas visas intelektuālā īpašuma tiesības.

7. Atbildība
E-CopyPro vietnes Lietotāji apzinās, ka tie pieslēdzas interneta vietnei un izmanto E-CopyPro pakalpojumus paši pēc savas brīvas gribas.

Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par zaudējumiem, kuri radušies Lietotājam vai trešajām personām (finansiālie, negūtais labums, jebkāda veida zaudējumi u.c.) Lietotājam izmantojot interneta vietni.

Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par Lietotāja nespēju pieslēgties vietnei vai pārrāvumiem sasaistē, īpaši kas attiecas uz zaudējumiem, kuri radušies kā rezultāts nepareizām darbībām vietnē; dēļ kļūdām pie datu pārraides; dēļ datu pārraides ātruma; pie sasaistes pārrāvumiem datu augšupielādes brīdī; dēļ datu pazušanas vai pārveidošanās; dēļ vīrusiem neskatoties uz to izcelsmes vietu, dēļ trešo personu prettiesīgu darbību; spēju pieslēgties E-CopyPro vietnei kopumā.

Pakalpojuma sniedzējs apņemas darīt visu saprātīgi iespējamo, lai pakalpojums būtu vienmēr pieejams, lai E-CopyPro Lietotājus informētu par iespējamiem sasaistes pārrāvumiem un to ilgumu.

E-CopyPro neuzņemas atbildību par jebkādu datu pazaudēšanu un/vai sabojāšanu. Lietotājam ir jāglabā savu augšupielādēto failu, bilžu, tekstu oriģināli vai kopijas uz saviem personīgajiem datoriem vai citiem datu nesējiem.

Saiknes uz citām interneta vietnēm E-CopyPro ir veidotas Lietotāju ērtībai. E-CopyPro nenes atbildību par šo vietņu saturu.

Ņemot vērā to, ka Pasūtījums tiek gatavots pēc Lietotāja pasūtījuma, tas nav aizstājams, Lietotājam nav atteikuma tiesību no Pasūtījuma (Latvijas Republikas MK 28.05.2002. noteikumi Nr.207 „Par distances līgumu” 15.punkts).

Lietotājam ir tiesības pieprasīt par konkrēto Pasūtījumu samaksāto naudas summu vai aizstāt Pasūtījumu ar citu Pasūtījumu vai samazināt cenu, ja Pasūtījums ir izgatavots neatbilstoši līguma noteikumiem.

Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar izpildīt Pasūtījumu, tad Pakalpojuma sniedzējs 30 dienu laikā veic atgriezto maksājumu, kas tiek ieskaitīts Lietotāja bankas kontā, kuru Lietotājs izmantojis norēķiniem ar E-CopyPro.

Pakalpojuma sniedzējs ir gatavs izpildīt jebkuru E-CopyPro vietnē piedāvāto pakalpojumu pēc Lietotāja norādēm. Gadījumā, ja E-CopyPro noliktavā produkts vai konkrēts izejmateriāls nav pieejams, E-CopyPro apņemas nekavējoties sazināties ar Lietotāju telefoniski vai e-pasta veidā no pasūtījuma veikšanas dienas, lai informētu, kad konkrētais produkts vai izejmateriāls būs pieejams, vai piedāvātu alternatīvu vai atmaksātu Lietotājam par Pasūtījumu samaksāto maksu.

8. Cenas
Pakalpojuma cena ir norādīta vietnē E-CopyPro, E-pakalpojuma cenas.
Piegādes izmaksas pakalpojuma cenā nav iekļautas. Piegādes cena atrunāta vietnē E-CopyPro, E-pakalpojuma cenas. Cenas norādītas Latvijas valsts latos (LVL) un iekļauj Pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Pasūtījumu Lietotājs var saņemt bez maksas personīgi ierodoties SIA „Copy Pro” kopētavā- Raiņa bulvārī 17, Rīgā. Darba laiks: diennakti.

9. Pasūtījuma piegāde
Pasūtījumu var saņemt 2 veidos:
1. Lietotājs personīgi vai tā pārstāvis- Copy Pro kopētavā- Raiņa bulvārī 17, Rīgā, uzrādot Pasūtījuma numuru, Pasūtītāja vārdu un uzvārdu.
2. Ar kurjerpastu uz Lietotāja norādīto piegādes adresi.

Piegādes pakalpojumi tiek sniegti darba dienās, izmantojot ārējo sūtījumu piegādātāju.

Pasūtījuma piegādes laiku aprēķina ņemot vērā pasūtījuma izpildes laiku, piegādes veidu un adresi, kuru Lietotājs norādījis pie pasūtījuma izdarīšanas. Pasūtījuma piegādes cenu nosaka zona, kurā atrodas piegādes adrese.

Tiek izdalītas 3 zonas:
1. zona - Rīga, Jelgava, Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne, Saldus, Liepāja, Talsi, Ventspils, Valmiera, Cēsis, Gulbene
2. zona - Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, Dobele, Krāslava, Kuldīga, Limbaži, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Tukums, Valka
3. zona - pārējā Latvijas teritorija.

Piegādes pakalpojuma cenas norādītas Latvijas valsts latos (LVL), tai skaitā PVN, E-pakalpojuma cenas.

Pasūtījums tiek piegādāts Lietotājam 3 darba dienu laikā no Pasūtījuma izdarīšanas brīža, t.i., no maksājuma apstiprināšanas brīža.

Pasūtījuma piegādes termiņš var tikt pagarināts, ja Pakalpojuma sniedzēja noliktavā nav konkrēts produkts, spēkā stājusies nepārvarama vara (Force Majeure) vai trešās personas (piemēram, sūtījumu piegādātāja) vainas dēļ.

Pakalpojuma sniedzējs apņemas darīt visu iespējamo, lai Lietotājs par to tiktu savlaicīgi informēts.

Izvēloties Pasūtījuma piegādi, Lietotājam jānorāda precīza un aktuāla Pasūtījuma piegādes adrese. Gadījumā, ja piegādes adrese nav atrodama un saņēmējs nav sazvanāms, tad Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par nepiegādāto Pasūtījumu.

Lietotājs sedz visus izdevumus, kuri saistīti ar atkārtotu Pasūtījuma piegādi Lietotājam.

Lietotājam sūtījums ir jāatver pie pasūtījuma saņemšanas, jāpārbauda un, ja sūtījums ir bojāts, nekavējoties jāizdara atzīme uz sūtījuma piegādes apstiprinājuma, jāsastāda akts 2 (divos) eksemplāros, kuru paraksta saņēmējs un piegādātājs, viens eksemplārs paliek pie piegādātāja, otrs pie saņēmēja. Ja šāds akts pie saņemšanas nav sastādīts, uzskatāms, ka Pasūtījums piegādāts bez bojājumiem.

Ja Lietotājs pasūtījumu nav saņēmis 7 darba dienu laikā pēc noteiktā piegādes termiņa, tad Lietotājs nosūta E-CopyPro e-pasta copypro@copypro.lv vēstuli, kurā norādīts pasūtījuma numurs.

10. Maksājumi
Par pasūtījumiem var norēķināties 2 veidos:
1. personīgi, skaidrā naudā, ja Lietotājs pasūtījumu veicis personīgi SIA „Copy Pro” kopētavā (Raiņa bulvāris 17, Rīga), aizpildot Pasūtījuma formu;

2. vienīgi un tikai ar maksājuma kartēm (Visa, MasterCard, VisaElectron, Maestro un American Express), ja pasūtījums veikts E-CopyPro vietnē.

11. Ieteikumi un pretenzijas
Ja Lietotājam kļūst zināmi E-CopyPro Noteikumu pārkāpumi no citu Lietotāju puses vai Lietotājs vēlas informēt, izteikt pretenzijas, ieteikumus attiecībā uz E-CopyPro piedāvājam- raksti.

12. Strīdu izskatīšanas kārtība
Visi strīdi, kuri radušies šo Noteikumu sakarā starp E-CopyPro un Lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tad tie tiek risināti saskaņā ar LR likumdošanu.
Atpakaļ
Raiņa bulvāris 17, Rīga, LV-1050. Tālr. 67211560, fakss 67214194, mob. 29240166 copypro@copypro.lv Diennakts darba laiks
Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004. Tālr. 67491111, fakss 67496820 print@copypro.lv Darba dienās: 8.00 - 19.00